Utylizacja zuzytych materialów eksploatacyjnych z drukarek

Pojęcie energii jest bardzo szerokie. Mówiąc o niej wolno mieć na myśli np. energię chemiczną zgromadzoną w wiązaniach powstających między atomami budującymi cząstką cukru, albo energię mechaniczną konieczną do wprawienia w ruch na przykład roweru. Niezależnie od tego z jakim rodzajem energii mamy do czynienia, jej działanie sprowadza się do 2 sposobów: przenoszenia energii a także jej przemiany. Przenoszenie energii jest zjawiskiem polegającym na przekazywaniu jakiejś jej części z pewnego miejsca w drugie. Występuje sporo źródeł, z których da się otrzymać energię stosowaną w przemyśle, służącą do ogrzewania, czy oświetlania domów. Niestety po jakimś czasie te źródła, z jakich do tej pory czerpaliśmy energię zużyją się. W związku z tym coraz częściej szuka się alternatywnych jej pochodzeń. Wydaje się, że w przyszłości będzie można czerpać energię z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło zgromadzone we wnętrzu Ziemi. 1. Energia pozyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest niczym innym, jak tylko, poruszającymi się ze znaczną prędkością masami powietrza. Energia uzyskiwana z siły wiatru jest przeobrażana w specjalnie do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie powodują one zagrożenia dla środowiska, w wyniku ich pracy nie powstają żadne spaliny, ale ich generatory pracują dość głośno. Wiatraki poruszane wiatrem nie są również miłym dla oka urozmaiceniem krajobrazu. Wiatraki poruszane siłą wiatru nie są nowym wynalazkiem. Wcześniej Persowie żyjący w VI w naszej ery, korzystali z młynów wiatrowych (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki używane w Europie były wiatrakami kozłowymi, czyli obrotowymi. Wspólnie z upływem czasu ludzie wymyślali nowe sposoby na to jak wykorzystać energię wiatru. Używali wiatraków, z tak zaprojektowanym systemem przekładek, aby mogły unosić worki napełnione ziarnem. W Holandii stosuje się wiatraki w celu osuszenia terenów stycznych z morzem. Mimo, iż wiatraki posiadają wiele plusów, to jednak ich największą wadą, jest uzależnienie ich funkcjonowania od warunków atmosferyczych. Jeśli danego dnia nie wieje wiatr nie można wykorzystywać wiatraków do pozyskiwania energii. Mimo to w wielu krajach nadal funkcjonują młyny napędzane wiatrakami. W danych regionach popularne są, wprawiane w ruch siłą wiatru, pompy łopatkowe, stosowane do pompowania wody, z niejednokrotnie bardzo głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, określa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Typowy silnik poruszany wiatrem jest zbudowany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do którego montuje się około dwudziestu, odpowiednio wyprofilowanych stalowych łopatek. Korzyścią energii elektrycznej wywarzanej przez wiatraki napędzane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie stosuje się paliw, a co za tym idzie nie wytwarza się dwutlenku węglą. Podobnie energia uzyskiwana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje dzięki przepływie wody, wynikającego z różnicy stanów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Funkcjonują dziś klika elektrowni wodnych, w jakich turbiny generatora prądu są napędzane wodą niesioną przez rzeki. Prototypy zmierzające do zużycia pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, są jeszcze w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej ziemi dociera co roku ogromna ilość energii. Jest ona blisko dziesięć razy większa od ilości energii która zawarta jest we wszystkich pokładach paliw kopalnych oraz rezerwach uranowych odkrytych na świecie. Energię słoneczną można wykorzystywać podobnie jak w elektrowniach, jak i prywatnych domostwach. około 50% promieniowania wysyłanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną wykorzystuje się w niektórych regionach w celu zaopatrzenia w nią sprzętów gospodarstwa domowego. Aby móc z niej skorzystać także w nocy, można składować energią słoneczną w akumulatorach. Należałoby wspomnąć, że ilość energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy tylko od siły padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury jaka panuje na ziemi. Możne więc instalować baterie słoneczne nawet w regionach, położonych blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Określenie energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zmagazynowanej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest ciepłe wnętrze ziemi, można więc przypuszczać, że z tej energii można przez cały czas korzystać. Aby dostać się do wód geotermalnych, należy wykonać odwiert do głębokości na której występują gorące wody, a następnie blisko pierwszego odwiertu wykonać kolejny, poprzez który można czerpać wodę geotermalną. Uzyskana w ten sposób energia może być wykorzystana np. do ogrzewania pomieszczeń domowych. Byłoby świetnie, gdyby w niedalekiej przyszłości wzrosło zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii i użycie pozyskiwanej z nich energii. Niewątpliwie czynnikiem znacznie ograniczającym wykorzystanie energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest duża cena potrzebnych do jej przetwarzania instalacji. Bez wątpienia dużą zaletą analizowanych wyżej źródeł energii jest fakt, że są one absolutnie niegroźne dla środowiska naturalnego. I może właśnie ten fakt zdecyduje o wzroście ich popularności w niedalekiej przyszłości.